Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 30.08.2023 în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacantă

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (3) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat Funcția contractuală

 

Compartimentul Punctajul final al  probei scrise Punctajul final al interviului Punctaj FINAL

al  concursului

 

Rezultatul

(admis/respins)

1. 24046/08.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară  

90

 

90

90  

Admis

2. 24799/17.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară 74 60 67  

Respins

3. 25235/22.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară 68 53,33 60,67  

Respins

4. 24426/11.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară 58 Nu s-a prezentat  

Respins

5. 25217/22.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară Nu s-a prezentat Nu s-a prezentat  

 

Conform art. 47 alin (4) din Hotărârea nr. 1336/2022,  se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Secretar comisie: Lazăr Marioara – consilier superior

 

Afişat astăzi, 08.09.2023, ora 10.00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.