Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30.08.2023 în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacantă

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (3) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

Crt.

Codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat Funcţia contractuală

pentru care candidează

Compartimentul Punctaj

 probă scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1 24046/08.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară 90 Admis
2 24799/17.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară 74 Admis
3 25235/22.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară 68 Admis
4 24426/11.08.2023 Asistent medical comunitar debutant Compartiment Asistență Medicală Comunitară 58 Admis

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de .05.09.2023, ora 10.00 la  sediul din str. Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța, 
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul din str. Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța, conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Secretar comisie : Lazăr Marioara – consilier superior

 

 

Afişat astăzi, 31.08.2023, ora 9,00  la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.