Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 28.08.2023 în vederea promovării în grad profesional

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

 

Compartimentul

Rezultatul selecţiei dosarelor
1. 24406/10.08.2023 Consilier  I/ principal Compartiment

Autoritate Tutelară

 

Admis

 

2. 24232/09.08.2023 Consilier  I/ superior Compartiment Petiţii şi

Transmitere Date Mijloace de

Transport

 

Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28 august 2023, ora 10°°, la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Secretar comisie concurs:

Buhuş Tudora, consilier superior – Serviciul Resurse Umane SSM

 

 

 

Afișat azi  22.08.2023, ora 14,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia