Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    OMNIA EUROPE S.A., cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. C.A. Roseti, nr. 17, Mezanin, Biroul 010, Sector 2, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCTIE, DEPOZITARE si ADMINISTRATIVA, DESFIINTARE CORPURI C1 – CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV, C2 – CLADIRE BIROURI si C3 – CLADIRE CANTINA SI DEPOZITARE, propus a fi amplasat in municipiul Medgidia, str. Progresului, nr. 16, judetul Constanta.
    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de lunijoi, între orele 8-16, vineri intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet (http:\\apmct.anpm.ro ).
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
    termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.