Anunț privind rezultatele examenului susţinut în data de 17.05.2023, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul instituției Punctaj proba scrisă Punctaj  interviu Punctaj final

Rezultat final

1. 508/26.04.2023 Polițist local, clasa I, grad profesional superior Protecția Mediului 61,67 69 130,67 ADMIS
2. 509/26.04.2023 Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior Achizitii Publice și salarizare 64,50 71,33 135,83 ADMIS

 

  • Afișat astăzi, 18.05.2023, ora 16.00, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

 

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane