Anunţ privind rezultatele la proba interviu a examenului organizat în data de 15.05.2023 în vederea promovării în grad profesional

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj proba interviu

Admis/Respins pentru proba interviu

1.  

13782/04.05.2023

Consilier I/

principal

Compartiment Urbanism 100,00 Admis
2.  

12378/21.04.2023

Consilier I/

principal

Compartiment Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 99,66 Admis
3.  

13597/03.05.2023

Consilier I/

principal

Serviciul Organizare Evenimente Culturale 92,33 Admis

 

 

Secretarul comisiei de concurs: Badea Violeta consilier superior

 

  • Candidaţii nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului la proba interviu, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

Afişat astăzi, 17.05.2023, ora 16,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia