Rezultatul probei scrise susţinută ȋn data 12.05.2023 ȋn cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie de referent, treapta profesională IA, vacant la D.G.D.P.P., Medgidia

Nr. crt.

Codul numeric pentru identificare Punctaj proba scrisă

Admis/Respins

referent, treapta profesională IA

1.

5522/03.05.2023 78,33

admis

 

Afişat astăzi, 15.05.2023, ora 1630

  1. Promovarea probei scrise: minim 50 puncte pentru a fi declarat „admis”.
  2. Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la proba practică: prin afișare la sediul instituţiei şi pe web site-ul Primăriei Municipiului Medgidia: www.primaria-medgidia.ro.
  3. Candidaţii declaraţi „admişi” vor susţine interviul ȋn data de 18.05.2023, ora 1000, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia.
  1. Modalitatea de contestare: candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie ȋn termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor de la proba scrisă, care se depun la D.G.D.P.P. Medgidia, camera 3 – Resurse Umane, secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Secretar: Grosu Maria, inspector de de specialitate, D.G.D.P.P.