Anunț privind rezultatul interviului la concursul organizat în data de 15.05.2023 pentru ocuparea a trei funcţii contractuale, vacante, de referent IA din cadrul Politiei Locale Medgidia

Având în vedere prevederile art. 37 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia pentru care candidează: Compartiment din cadrul instituției Punctaj proba interviu Rezultatul probă interviu
1.  489/25.04.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 85,33 puncte  ADMIS
2.  515/27.04.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local 87,33 puncte ADMIS
3.  523/27.04.2023 Referent 1A Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local, 91,33 puncte  ADMIS

 

  • Candidații nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor interviului, conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi, 15.05.2023, ora 13.00, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane