Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 17.05.2023, în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Nr. înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică

deţinută:

Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul din cadrul instituției Rezultatul selecţiei dosarelor
1. 508/26.04.2023 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Protecția Mediului

 

Admis

 

2. 509/26.04.2023 Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Achiziții Publice și Salarizare

 

Admis

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17.05.2023, ora 10.00 la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afișat astăzi, 03.05.2023, ora 16:00 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia, la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN– Consilier resurse umane