Examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici – Poliția Locală a municipiului Medgidia

În data de 17 mai 2023, Poliţia Locală a municipiului Medgidia organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici, cu încadrarea în fondurile bugetare, astfel:

Nr crt Denumire funcţie publică Categorie Clasa Grad profesional detinut Compartimentul din care face parte Gradul profesional  pentru care se organizează examenul
1. Poliţist local

1 post

execuție clasa I principal Compartiment Protecția mediului superior
2. Consilier

achiziții publice

1 post

execuție clasa I principal Compartiment Achiziții Publice și Salarizare superior

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

Atribuții Compartiment Protecția mediului:  aici

Atribuții Compartiment Achiziții Publice și Salarizare: aici

Bibliografie/Tematica Compartiment Protecția mediului aici

Bibliografie/Tematica Compartiment Achiziții Publice și Salarizare aici

 

Proba scrisă se va desfăşura în data de 17 mai 2023, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi se va comunica după afișarea rezultatelor probei scrise.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data afișării, respectiv până la data de  02 mai 2023, inclusiv, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

  1. formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008; aici
  2. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  4. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 08:30 – 16:30 de luni până joi, iar vineri în intervalul 08:30 – 14:00, la nr. de telefon: 0768104484 – doamna Ivan Andreea-Eugenia, Consilier Resurse umane.

Afişat astăzi, 13.04.2023, ora 1030, pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri și la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu nr. 13.