Anunț privind rezultatul final obținut la concursul organizat în data de 11.04.2023 în vederea ocupării unor funcții publice de execuţie vacante

Rezultatul final al concursului:

 

Funcţii publice:  

1.       Consilier clasa I,  grad profesional debutant – Serviciu Proiecte

2.       Auditor clasa I, grad profesional principal – Compartiment Audit

 

Numele şi prenumele  candidatului

Punctajul  final al concursului

Rezultatul

1.       7824/10.03.2023 133,23 Admis
2.       8248/14.03.2023 144,57 Admis

 

Secretar: Buhuş Tudora – consilier superior

 

Afişat astăzi, 13.04.2023, ora 12,00 la sediu și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.