Anunţ privind rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 11.04.2023 în vederea ocupării unor funcții publice de execuţie vacante

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică pentru care candidează Serviciul

Punctaj proba interviu

Admis/Respins

1. 7824/10.03.2023  

Consilier

clasa I, grad profesional debutant

 

Serviciu Proiecte 79,33 Admis
 

2.

 

8248/14.03.2023  

Auditor clasa I,

grad profesional principal

Compartiment Audit 80,67 Admis

 

 

  • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

Secretar:    Buhus Tudora – consilier superior

 

Afişat astăzi 12.04.2023, ora 11,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.