Anunț privind consultarea asupra intenției de elaborare și a propunerilor din documentația de urbanism: Plan Urbanistic Zonal – Construire Lăcaș de Cult

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra intenției de elaborare și a propunerilor pentru Plan Urbanistic Zonal: Construire lăcaș de cult, str. Libertății, nr.2 B, nr. cadastral 109480, municipiul Medgidia, județ Constanța

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 05.04.2023 – 14.04.2023.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro sau se pot adresa la sediul instituției din strada Decebal nr. 35.