Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11.04.2023 în vederea ocupării unor funcții publice de execuţie vacantă

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică pentru care candidează: Serviciul Rezultatul selecţiei dosarelor
Admis Respins/

motivul respingerii

 

1.

 

7824/10.03.2023

Consilier clasa I,

grad profesional debutant

 

Serviciu Proiecte

 

Admis

 

2.

 

8268/14.03.2023

Consilier clasa I,

grad profesional debutant

 

Serviciu Proiecte

 

Admis

 

3.

 

8248/14.03.2023

Auditor clasa I,

grad profesional principal

 

Compartiment Audit

 

Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11 aprilie 2023, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Secretar comisie concurs :  Buhus Tudora – consilier superior

 

 

Afişat astăzi 28.03.2023, ora 16,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.