Rezultatul interviului susţinut ȋn data 23.03.2023 ȋn cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie de inspector de spec., debutant, referent, treapta profesională II şi muncitor, treapta profesională IV, vacante la D.G.D.P.P., Medgidia

Nr. crt. Codul numeric pentru identificare Punctaj

INTERVIU

Admis/

Respins

insp. de spec., debutant
1. 2555/27.02.2023 65 puncte admis
referent, treapta prof. II
1. 2620/28.02.2023 75 puncte admis
muncitor, treapta prof. IV
1. 2717/02.03.2023 80 puncte admis

 

Afişat astăzi, 24.03.2022

 

  1. Promovarea probei INTERVIU: minim 50 puncte pentru a fi declarat „admis”.