Anunț privind rezultatele finale la concursul susţinut în perioada 09-17.03.2023, pentru ocuparea a patru funcții publice specifice, vacante, de polițist local din cadrul Compartimentului Ordine și liniște publică, organizat de Poliția Locală a municipiului Medgidia

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI MEDGIDIA, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 60B, județul Constanța, conform prevederilor art. 62, alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, anunță rezultatele finale la concursul pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor funcții publice:

4 funcții publice specifice, de execuție, vacante, de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, în Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică

 

 

Nr

crt.

Nr. de înregistrare dosar Funcţia publică pentru care candidează Compartiment din cadrul instituției Rezultat proba sportivă Punctaj

proba scrisă

Punctaj

proba interviu

Punctaj

final

Rezultat final
1. 188/15.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis 18,83 __ 18,83 Respins
2. 192/15.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis 1,67 __ 1,67 Respins
3. 193/15.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis 70,67 98,67 169,34 Admis
4. 196/16.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis 26,50 __ 26,50 Respins
5. 205/20.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis 34,33 __ 34,33 Respins
6. 211/21.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis  21,00 __ 21,00 Respins
7. 213/21.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis 67,83 89 156,83 Admis
8. 222/22.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis  5,17 __  5,17 Respins
9. 225/23.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis  20,17 __  20,17 Respins
10. 230/24.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis  18,83 __ 18,83 Respins
11. 231/24.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis  12,33 __  12,33 Respins
12. 232/27.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică Admis 6,5 __ 6,5 Respins

 

  • Afișat astăzi, 21.03.2023, ora 14.00, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane