Anunţ privind punctajele obţinute în urma contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat în data de 14.03.2023, pentru ocuparea unor funcţii publice, specifice, de execuţie, vacante, de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în Compartimentului Ordine şi Linişte Publică, aparţinând Serviciului Dispecerat, Ordine şi Linişte Publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Medgidia

Nr. Crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică

pentru care candidează

Punctaj

 proba scrisă

comisia de soluționare a contestațiilor

Admis/Respins
1. 230/24.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant 18,83 puncte  

Respins

 

 

Ca urmare a respingerii contestației candidatul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, conform art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici. 

  • Afișat astăzi, 16.03.2023, ora 1400, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie : Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane