Anunț privind rezultatul final obținut la examenul susținut în data de 14.03.2023, proba scrisă și proba interviu pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
 

1.

6707/01.03.2023 Consilier juridic I/

principal

Biroul Juridic 61,50 50,00 111,50 Admis

 

 

 

Secretar comisie concurs:  Violeta Badea – consilier superior, Compartiment Resurse Umane, SSM și PSI

 

 

Afişat astăzi, 15.03.2023, ora 11,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.