Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 14.03.2023, pentru ocuparea a patru funcţii publice specifice, vacante, de execuție, de polițist local din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

 

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

 Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul instituției Punctaj proba scrisă

Rezultatul probei scrise

 

1.

 

188/15.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică 18,83 RESPINS
 

2.

 

192/15.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică 1,67 RESPINS
 

3.

 

193/15.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică 70,67  ADMIS
 

4.

 

196/16.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică 26,50  RESPINS
 

5.

 

205/20.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică 34,33  RESPINS
 

6.

 

211/21.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică 21,00  RESPINS
 

7.

 

213/21.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică  

67,83

 

ADMIS

 

8.

 

222/22.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică  

5,17

 

RESPINS

 

9.

 

225/23.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică  

20,17

 

RESPINS

 

10.

 

230/24.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică  

17,33

 

RESPINS

 

11.

 

231/24.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică  

12,33

 

RESPINS

 

12.

 

232/27.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment Ordine și liniște publică  

6,5

 

RESPINS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, conform art. 618, alin.(14) din Ordonanța de urgența nr.57 din 2019 privind codul administrativ.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 17.03.2023, ora 10.00, la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiul Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, din municipiul Medgidia.
  • Afișat astăzi, 14.03.2023, ora 16.15, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane