Anunț privind rezultatul final obținut la concursul organizat în data de 06.03.2023 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Rezultatul final al concursului:

Funcţia publică: Consilier clasa I, grad profesional principal

Numele şi prenumele  candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***)

1. 4768/13.02.2023

155,67 Admis

Funcţia publică: Consilier clasa I, grad profesional debutant

Numele şi prenumele  candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***)

2. 5076/15.02.2023 152,37

Admis

 

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier superior.

 

Afişat astăzi, 14.03.2023, ora 09,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.