Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 14.03.2023 în vederea promovării în grad profesional

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 6707/01.03.2023 Consilier juridic I/ principal Biroul juridic 61,50 Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 14.03.2023, ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art. 56 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

 

Secretar comisie concurs: Violeta Badea – consilier superior Compartiment Resurse Umane, SSM și PSI

 

Afişat astăzi, 14.03.2023, ora 12,30 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia