Proces-verbal privind rezultatele selecţiei dosarelor de ȋnscriere la concursul organizat ȋn perioada de 24.02.2023-28.03.2023, pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante la D.G.D.P.P. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia

Având ȋn vedere art. 36 alin. (1), (2) şi art. 37 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comunicăm următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de ȋnscriere pentru concursul organizat ȋn perioada 24.02.2023-28.03.2023, după cum urmează:

Nr. crt. Cod numeric de identificare

(numărul şi data cererii de înscriere la concurs)

Funcţia contractuală de execuţie pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. 2555/27.02.2023 Inspector de specialitate, debutant ADMIS

 

2. 2620/28.02.2023 Referent, treapta profesională II

 

ADMIS
3. 2977/07.03.2023 Referent, treapta profesională II

 

ADMIS
4. 2614/28.02.2023 Muncitor calificat, treapta profesională IV ADMIS

 

5. 2717/02.03.2023 Muncitor calificat, treapta profesională IV ADMIS

 

6. 3054/08.03.2023

 

Muncitor calificat, treapta profesională IV RESPINS ȋnscris ȋn cazierul judiciar

 

  • Candidaţii declaraţi respinşi pentru posturile menţionate mai sus pot depune contestaţie ȋn termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei de dosare, respectiv ȋn data de 13.03.2023, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022;
  • Candidaţii declaraţi admişi pentru posturile menţionate mai sus vor susţine probele astfel:
  • proba scrisă pentru posturile de inspector de specialitate, debutant şi referent, treapta profesională II, ȋn data de 20.03.2023, ora 1000, la sediul D.G.D.P.P.;
  • proba practică pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională IV, ȋn data de 20.03.2023, ora 1400, la sediul Cimitirului Ortodox Medgidia;
  • Afişat astăzi, 10.03.2023, ora 1230 la sediul D.G.D.P.P. şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.