Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea a trei funcţii contractuale, vacante, de referent IA, organizat de Poliția Locală a municipiului Medgidia

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI MEDGIDIA, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 60B, județul Constanța, anunță, conform prevederilor art. 56, alin. (3) din H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, rezultatele finale la concursul pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale, vacante, de referent IA la Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local din cadrul Politiei Locale a municipiului Medgidia după cum urmează:

Nr. Crt. Nr. de înregistrare

dosar

Rezultat proba suplimentară – proba sportivă Punctaj proba scrisă Punctaj

interviu

Rezultat final
1. 75/30.01.2023

 

ADMIS 9,25 puncte _ RESPINS
2. 116/06.02.2023

 

ADMIS 7,33 puncte _ RESPINS
3. 122/06.02.2023

 

ADMIS 15,92 puncte _ RESPINS
4. 123/06.02.2023

 

ADMIS 20,33 puncte

( punctaj acordat în urma contestației)

_ RESPINS
5. 124/06.02.2023

 

ADMIS 38,25 puncte (punctaj acordat în urma contestației) _ RESPINS
6. 125/06.02.2023

 

ADMIS 15,50 puncte _ RESPINS
7. 127/06.02.2023

 

ADMIS 5,83 puncte _ RESPINS
8. 129/06.02.2023

 

ADMIS 12,92 puncte _ RESPINS

 

 

 

  • Afișat astăzi, 09.03.2023, ora 16.00 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

 

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane