Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.03.2023-proba scrisă, pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice specifice, vacante, de execuție, de polițișt local, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică din cadrul Politiei Locale Medgidia

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  

 

Funcţia

pentru care candidează:

 

 

Serviciul

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.  

188/15.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică  

ADMIS

2.  

192/15.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
3.  

193/15.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
4.  

196/16.02.2023

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
5. 205/20.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
6. 211/21.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
7. 213/21.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
8. 222/22.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
9. 225/23.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
10. 230/24.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
11. 231/24.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
12. 232/27.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică ADMIS
13. 236/27.02.2023 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică RESPINS

Nu a făcut dovada recunoașterii/echivalării diplomelor în vederea accesului pe piața muncii din România

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba sportivă în data de 09.03.2023, ora 0900, în cadrul Complexului Sportiv ”Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia. Extrasul din Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a mun. Medgidia, Anexa nr. 3, aprobat prin H.C.L. nr. 231/15.12.2022 care conține ”Reguli, norme, probe și bareme” îl puteți găsi aici
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afișat astăzi, 03.03.2023, orele 13:45 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane