Ședința ordinară a lunii februarie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Marți, 28 februarie 2023, membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit în cadrul ședinței ordinare a lunii februarie, pentru a vota cele 17 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Proiectele cu numărul 1 și 2 pe ordinea de zi au privit aprobarea numărului maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2023 și suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor unităților de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța.

În continuarea ședinței a fost votat proiectul de nominalizare a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Medgidia.

Consilierii locali au analizat și admis îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Medgidia și a erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. nr. 224/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023, aplicabile la nivelul municipiului Medgidia.

Prin votarea următoarelor proiecte aflate pe ordinea de zi a fost aprobată vânzarea prin licitație publică a imobilelor terenuri intravilane în suprafață de 672 mp, 607 mp, 39 mp și 80 mp, identificate cu numerele cadastrale 110918, 110872, 106018, 106738 și 110800, situate în mun. Medgidia, jud. Constanța, str. Aleea Poporului, nr. 4; str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 1; str. Poporului, nr. 1B bis; str. Poporului, nr. 2 BIS E și str. Vîlcelelor, nr. 3.

Votul majoritar al consilierilor locali a asigurat numirea unui reprezentant al Consiliului Local Medgidia, precum și a unui membru supleant, în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Medgidia.

Proiectul de hotărâre cu numărul unsprezece a privit schimbul unor spații de locuit în regim de închiriere pentru tineri, spații construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

Reprezentanții Consiliului Local au aprobat prin vot actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție  „REABILITARE, MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ SATELE VALEA DACILOR ȘI REMUS OPREANU DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA”, ca urmare a alocării fondurilor P.N.I Anghel Saligny și încheierii contractelor de lucrări.

De asemenea a fost aprobată rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.

Un al proiect de hotărâre din cadrul ședinței a fost atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.1826/13.02.2023.

Ultimele proiecte de hotărâre votate de consilieri au privit exprimarea acordului Consiliului Local pentru ca Municipiul Medgidia să facă parte din Consorțiul regional pentru învățământ dual preuniversitar și universitar „Tehno-Dobrogea” și la elaborarea și implementarea proiectului Dezvoltarea și dotarea campusului profesional integrat pentru învățământul dual preuniversitar și universitar „Ovidius Engineering Hub” al Consorțiului regional „Tehno-Dobrogea”.