Anunț privind rezultatul probei suplimentare – proba sportivă, susținută în data de 28.02.2023, orele 11.00, pentru ocuparea a trei funcții contractuale, vacante, de referent IA la Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei suplimentare – proba sportivă:

EXTRAS din Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a mun. Medgidia, Anexa nr. 3, aprobat prin H.C.L. nr. 215/15.12.2022 care conține ”Reguli, norme, probe și bareme”:

”Cap. II alin. 14 Este declarat ADMIS candidatul care a obținut minim 5.00 la media aritmetică a notelor obținute la fiecare probă.”

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  

 

Funcţia

pentru care candidează:

 

 

Serviciul

 

 

 

Punctaj

 

 

Rezultatul probei suplimentare

(proba sportivă)

 

 

 

1.

 

 

 

75/30.01.2023

 

 

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

 

 

 

8,50

 

ADMIS

 

 

 

2.

 

 

 

116/06.02.2023

 

 

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

 

 

 

5,00

    ADMIS
 

 

 

3.

 

 

 

122/06.02.2023

 

 

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

 

 

 

8,33

        ADMIS
 

4.

 

123/06.02.2023

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

 

9,00

          ADMIS
 

 

 

5.

 

 

 

124/06.02.2023

 

 

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local,  

 

 

9,17

 

 

 

ADMIS

 

 

 

6.

 

 

 

125/06.02.2023

 

 

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

 

 

8,67

 

 

 

ADMIS

 

 

 

7.

 

 

 

127/06.02.2023

 

 

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

 

 

5,00

 

 

 

ADMIS

 

 

 

8.

 

 

 

129/06.02.2023

 

 

 

Referent 1A

Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare  Obiective de Interes Public Local  

 

 

5,33

 

 

 

ADMIS

 

 

  • Candidații declarați admisi vor susține pe data de 02 martie 2023, orele 09.00: proba scrisă  – în Sala de spectacole a Casei de cultură ”I.N. Roman”, str. Republicii nr. 5, municipiul Medgidia, județul Constanța;
  • Afișat astăzi, 28.02.2023, orele 16.30 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

 

Secretar comisie concurs: Andreea-Eugenia IVAN – consilier resurse umane