Anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare Elaborare PUZ – Reglementare imobil cu nr. cadastral 110334 și introducere în intravilan, în baza avizului de oportunitate nr.13/20.10.2022

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra intenției de consultare pentru Plan Urbanistic Zonal – Reglementare Imobil cu nr. cadastral 110334 și introducere în intravilan, în baza avizului de oportunitate nr.13/20.10.2022

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri asupra intenției de elaborare PUZ în perioada 19.02.2023 – 15.03.2023.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, către Primăria municipiului Medgidia – serviciul Urbanism, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro sau S.C. Holiday D Sign Consult S.R.L.

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ