Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Reglementare Imobil cu nr. cadastral 110334 și introducere în intravilan, în baza avizului de oportunitate nr. 13/20.10.2022

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra intenției de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal – Reglementare Imobil cu nr. cadastral 110334 și introducere în intravilan, în baza avizului de oportunitate nr.13/20.10.2022

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 08.02.2023 – 18.02.2023.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro sau se pot adresa la sediul instituției din strada Decebal nr. 35.

Intentie de elaborare PUZ