Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 30.01.2023 în vederea promovării în grad profesional

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. 1675/16.01.2023 Consilier superior Compartiment Evidența Populației Admis
2. 1762/16.01.2023 Consilier superior Birou Tehnic Investiții Admis
3. 1676/16.01.2023 Consilier juridic principal Biroul Juridic Admis
4. 1720/16.01.2023 Consilier superior Serviciul Organizare Evenimente Culturale Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 30 ianuarie 2023, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Secretar: Badea Violeta – consilier superior

 

Afișat astăzi 25.01.2023, ora 12°°, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.