Anunț privind consultarea publică și transparența decizională, pentru aprobarea Proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pentru anul 2023

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică pentru proiectul de buget local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pentru anul 2023.

Materialele pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Medgidia accesând link-ul de mai jos.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35 până la data de 31 ianuarie 2023.

Buget 2023