Anunţ privind rezultatele la proba interviu a examenului organizat în data de 22.11.2022 în vederea promovării în grad profesional

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 33201/02.11.2022 Consilier I/superior Compartiment Resurse Umane SSM și PSI 98,66 Admis

 

 

 Secretarul comisiei: Badea Violeta

 

  • Candidaţii nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului la proba interviu, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

 

Afişat astăzi, 23.11.2022, ora 12.00  la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia