Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 16.11.2022, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcționari publici din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de examen comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică

deţinută:

Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul instituției Punctaj

 proba scrisă

Rezultatul probei scrise
1. 1112/13.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Dispecerat

64,33 ADMIS
2. 1140/20.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Ordine și liniște publică

68 ADMIS
3. 1143/20.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Dispecerat

71,5 ADMIS
4. 1146/20.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Ordine și liniște publică

52,66 ADMIS
5. 1148/20.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior  

Compartiment Ordine și liniște publică

55,83 ADMIS
6.

 

1150/20.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior Compartiment Ordine și liniște publică 78,16 ADMIS
7. 1152/21.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior Compartiment Ordine și liniște publică 75,16 ADMIS
8. 1154/21.10.2022 Consilier, clasa I, grad profesional principal Consilier,

clasa I, grad profesional superior

Compartimentul Resurse Umane 75,33 ADMIS
9. 1171/27.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior Compartiment Ordine și liniște publică 77,66 ADMIS
10. 1179/28.10.2022 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Poliţist local, clasa I, grad profesional superior Compartiment Ordine și liniște publică 64,33 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 18.11.2022, orele 10.00, la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiul Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, din municipiul Medgidia.
  • Afișat astăzi, 16.11.2022, orele 16.30, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie examen: Ana-Gianina MUSCOI – șef birou resurse umane, financiar-contabil, achiziții publice și salarizare