Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Construire Creșă Mare în Municipiul Medgidia Str. Independenței, nr.12 A, lot 1/2

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra intenției de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal – pentru Construire Creșă Mare în Municipiul Medgidia str. Independenței, nr.12A, lot 1/2

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 10.11.2022 – 20.11.2022.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro sau se pot adresa la sediul instituției din strada Decebal nr. 35.

Afis – intentie de elaborare PUZ