18 proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a lunii octombrie

Joi, 27 octombrie 2022, la Primăria Municipiului Medgidia s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Ordinea de zi a cuprins 19 proiecte de hotărâre, din care nu a întrunit cvorumul necesar pentru a fi admis proiectul privind aprobarea documentației de urbanism Elaborare plan urbanistic zonal – zonă mixtă de industrie, comerț/birouri, sport, agrement, educație, generat de imobilul teren, identificat cu număr cadastral 100843.

Primele proiecte au vizat rectificarea bugetelor Municipiului Medgidia, al Poliției Locale, Clubului Sportiv și Spitalului Municipal, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare de funcționare până la sfârșitul acestui an.

În ședința din octombrie au fost repartizate șapte unități locative aflate în administrarea DGDPP, solicitanților din lista de priorități pentru locuințe sociale și a celor construite din fondul locativ de stat din municipiul Medgidia. De asemenea, s-a aprobat vânzarea prin licitație publică a trei imobile terenuri intravilane aparținând domeniului public al Municipiului Medgidia.

Un alt proiect aprobat în ședința lunii octombrie face referire la construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia. Pentru eficientizarea sistemului de management al deșeurilor, Municipiului Medgidia intenționează să instaleze 23 de insule supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1,1, mc și 27 insule supraterane compuse din 5 containere supraterane staționare, schimbarea sistemului de colectare și folosirea de noi tehnologii prin aplicarea la finanțarea în cadrul Subinvestiției I.1.B – construirea de insule ecologice digitalizate.

Totodată, s-a aprobat numărul și cuantumul burselor care se vor acorda pentru anul școlar 2022-2023. Pentru anul școlar în curs s-a aprobat alocarea unui număr de de 1274 de burse, după cum urmează: 20 burse de performanță a câte 500 lei, 466 burse de merit în valoare de 200 lei/bursă, 150 burse de studiu în valoare de 150 lei/bursă și 638 burse de ajutor social a câte 200 lei.

Supus recent dezbaterii publice, proiectul cu privire la delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a fost de asemenea aprobat în ședința de consiliu. Prin delegarea gestiunii se atribuie unui operator responsabilitatea de prestare a serviciului de salubrizare, pe baza unui contract încheiat între Municipiul Medgidia și operator. Forma și durata pentru care se propune încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Municipiul  Medgidia  este Acord Cadru pe o perioadă de patru ani prin încheierea anuală a unor contracte subsecvente, în baza următoarelor documente: studiul de oportunitate, caiet de sarcini și regulament.