Consultare publică – DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică a

proiectului de hotărâre cu privire la DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA

Eventualele sesizări, observații sau puncte de vedere pot fi transmise la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot fi depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35, până pe data de 20.10.2022.

Regulamentul serv.salubrizare

Studiu de oportunitate delegarea serv.salubritate

CS delegare salubritate

Anexe