Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 05.09.2022 în vederea promovării în grad profesional

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. 24939/16.08.2022 Consilier principal Serviciul Monitorizare Servicii Publice Admis
2. 25549/23.08.2022 Consilier principal Compartiment Asistență Socială Persoane Vârstnice Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05 septembrie 2022, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Secretariat comisie concurs: Consilier superior – Violeta Badea

 

 

  • Afişat astăzi, 01.09.2022, ora 11,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.