Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 25 august 2022, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr. 169/12.08.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 30.06.2022.
  2. Proiect de hotărâre nr. 170/12.08.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 8893/03.08.2022.
  3. Proiect de hotărâre nr. 171/12.08.2022 pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 155/28.07.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea administrativ-teritorială Medgidia și ROMCIM S.A.
  4. Proiect de hotărâre nr. 172/12.08.2022 privind aprobarea reglementării situației locative a numitei Mocanu Mariana.
  5. Proiect de hotărâre nr. 173/12.08.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Medgidia și Asociația „ZÂMBET ȘI CULOARE”.
  6. Proiect de hotărâre nr. 174/12.08.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Medgidia și Asociația „CURCUBEUL CUNOAȘTERII”.
  7. Proiect de hotărâre nr. 175/12.08.2022 privind aprobarea închirierii unor spații, în vederea desfășurării activităților specifice Clubului pensionarilor.
  8. Proiect de hotărâre nr. 176/16.08.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
  9. Proiect de hotărâre nr. 177/16.08.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Paltinului, nr. 27, jud. Constanța, identificat cu număr cadastral 106126 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106126.
  10. Proiect de hotărâre nr. 178/16.08.2022 privind schimbarea destinației imobilului Punct termic nr. 6, situat în mun. Medgidia, str. Spitalului, nr. 8A, jud. Constanța, ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia, din punct termic în spațiu pentru depozitare.

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia