ANUNŢ – CADASTRU SISTEMATIC

  Nr.252 l 7 /18.08.2022

  Informăm deţinătorii de terenuri agricole că la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Medgidia se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral cu numerele 36, 38, 42, parcelele care se regăsesc în documentele ataşate.

  Lucrările se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară demarat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sitemul integrat de cadastru şi carte funciară.

  La sediul Primăriei Municipiului Medgidia este afişată reprezentarea grafică a sectoarelor în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sitematică.

  De asemenea, la sediul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public şi Privat (DGDPP) a fost înfiinţat un punct de informare care este deschis publicului de luni până vineri, între orele 08.00-12.00.

  AI PARTE, AI CARTE. FUNCIARĂ -Descărcați de aici