Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11.08.2022, pentru ocuparea funcţiei publice specifice, vacante, de execuție, de polițist local din cadrul Politiei Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  

 

Funcţia

pentru care candidează:

 

 

Serviciul

Punctaj proba scrisă  

 

Rezultatul

probei scrise

1.  

687/20.07.2022

 

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant

 

Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică

52,00 ADMIS

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 12.08.2022, orele 12.00, la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiul Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, din municipiul Medgidia.
  • Afișat astăzi, 11.08.2022, orele 11.00, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

            Secretar comisie concurs: Ana-Gianina MUSCOI – șef birou resurse umane, financiar-contabil, achiziții publice și salarizare