Anunț privind rezultatul probei suplimentare – proba sportivă, susținută în data de 08.08.2022, orele 09.00, pentru ocuparea unor funcţii publice, specifice, vacante, de  polițist local la Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei suplimentare – proba sportivă:

 

EXTRAS din Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a mun. Medgidia, Anexa nr. 3, aprobat prin H.C.L. nr. 90/30.09.2019 care conține ”Reguli, norme, probe și bareme”:

”Cap. II alin. 10 Este declarat ADMIS candidatul care a obținut pentru fiecare probă minim nota 5.00 și media aritmetică a notelor obținute la fiecare probă să fie minim 6.00.”

 

Nr. de înregistrare dosar 687/20.07.2022
  REPETĂRI/TIMP NOTA
Flexii abdominale 40 10,00
Alergare viteză – 50 m plat 6ʺ3 10,00
Alergare rezistență, 1000 m plat 4ʹ30ʺ 5,00
Media notelor acordate 8,33
REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

ADMIS
Nr. de înregistrare dosar 719/25.07.2022
  REPETĂRI/TIMP NOTA
Flexii abdominale 39 10,00
Alergare viteză – 50 m plat 7ʺ6 6,00
Alergare rezistență, 1000 m plat 6ʹ00ʺ 1,00
Media notelor acordate 5,67
REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

RESPINS
Nr. de înregistrare dosar 721/26.07.2022
  REPETĂRI/TIMP NOTA
Flexii abdominale 24 7,00
Alergare viteză – 50 m plat 8ʺ0 10,00
Alergare rezistență, 800 m plat 4ʹ59ʺ 2,00
Media notelor acordate 6,33
REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

RESPINS

 

  • Conform art. 47 alin. (5) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11.08.2022, orele 09.00, în Sala de spectacole a Casei de cultură ”I.N. Roman”, str. Republicii nr. 5, municipiul Medgidia, județul Constanța
  • Afișat astăzi, 08.08.2022, orele 14.00 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

 

            Secretar comisie concurs: Ana-Gianina MUSCOI – șef birou resurse umane, financiar-contabil, achiziții publice și salarizare