Anunț privind rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 01.08.2022  în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Nr.24083/04.08.2022

  

 

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Serviciul Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins
1 21741/12.07.2022 Consilier  Cls.I,

Grad profesional debutant

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 98 Admis
2 22543/20.07.2022 Consilier  Cls.I,

Grad profesional superior

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 97 Admis
3 22558/20.07.2022 Consilier  Cls.I,

Grad profesional debutant

Compartiment Resurse Umane SSM și PSI 95 Admis
4 21530/08.07.2022 Consilier  Cls.I,

Grad profesional debutant

Compartiment Inspecție Fiscală 94 Admis
5 21731/12.07.2022 Referent Cls.III,

Grad profesional superior

Compartiment Inspecție Fiscală 94 Admis

 

 

 

  • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

  

 

  

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal

 

 

Afişat astăzi, 04.08.2022, ora 12,00  la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.