Anunț privind rezultatul probei interviu susţinută în data de 03.08.2022, orele 13.00, la examenul pentru ocuparea funcției publice, de execuție, de consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (3) și art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  

Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul instituției Punctaj

 proba interviu

Rezultatul probei interviu
1.  

666

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant Compartiment Juridic 97  

ADMIS

 

 

  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

  • Afișat astăzi, 03.08.2022, ora 14.30, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

 

Secretar comisie concurs: Ana-Gianina MUSCOI – șef birou resurse umane, financiar-contabil, achiziții publice și salarizare