Proiectul Ordinii de Zi privind ședința ordinară din data de 28 iulie 2022, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 156/12.07.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 183 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110602 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110602, situat în mun. Medgidia, str. Matei Basarab, nr. 36 A, jud. Constanța.
 2. Proiect de hotărâre nr. 157/12.07.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 3.700 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110403 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110403, situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 Bis D, Lot 1/2, jud. Constanța.
 3. Proiect de hotărâre nr. 158/12.07.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 7.658 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110402 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110402, situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 Bis D, Lot 1/1, jud. Constanța.
 4. Proiect de hotărâre nr. 159/13.07.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 53 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110451 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110451, situat în loc. Remus Opreanu, str. Plantelor, nr. 6 B bis 1, jud. Constanța.
 5. Proiect de hotărâre nr. 160/13.07.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 8155/11.07.2022.
 6. Proiect de hotărâre nr. 161/15.07.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 175.677 mp, situat în mun. Medgidia, Parcela A 1056/1, jud. Constanța, având număr cadastral 106454 și înscris în Cartea funciară nr. 106454 a localității Medgidia.
 7. Proiect de hotărâre nr. 162/15.07.2022 privind alipirea a două imobile – terenuri, identificate cadastral cu numărul 106427, în suprafață de 1.662 mp, situat în mun. Medgidia, str. Ion Creangă, nr. 42, jud. Constanța, respectiv 110651, în suprafață de 2.250 mp, situat în mun. Medgidia, str. Ion Creangă, nr. 42 A, jud. Constanța.
 8. Proiect de hotărâre nr. 163/18.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 9. Proiect de hotărâre nr. 164/18.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2022.
 10. Proiect de hotărâre nr. 165/18.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2022.
 11. Proiect de hotărâre nr. 166/18.07.2022 privind aprobarea actualizării valorii proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, corp școală și corp sală de sport, Medgidia” – Faza EXECUȚIE LUCRĂRI.
 12. Proiect de hotărâre nr. 167/19.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 2022.
 13. Proiect de hotărâre nr. 168/19.07.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea administrativ-teritorială Medgidia și ROMCIM S.A.

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia