Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea a două funcţii contractuale, vacante, de referent IA, organizat de Poliția Locală a municipiului Medgidia

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI MEDGIDIA, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 60B, județul Constanța, anunță, conform prevederilor art. 34, alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, rezultatele finale la concursul pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două posturi contractuale, vacante, de referent IA la Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia după cum urmează:

 

Nr. Crt. Nr. de înregistrare

dosar

Rezultat proba suplimentară – proba sportivă Rezultat final
1.  

615/01.07.2022

RESPINS RESPINS
2.  

634/06.07.2022

RESPINS RESPINS
3.  

643/08.07.2022

RESPINS RESPINS
4.  

644/08.07.2022

RESPINS RESPINS

 

EXTRAS din Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a mun. Medgidia, Anexa nr. 3, aprobat prin H.C.L. nr. 90/30.09.2019 care conține ”Reguli, norme, probe și bareme”:

”I.2 Prezenta procedură conține probe sportive care au caracter eliminatoriu și sunt obligatorii pentru ocuparea funcțiilor publice specific de polițist local vacante și a funcțiilor contractuale, vacante, de referent IA aparținând Compartimentului Pază și monitorizare obiective de interes public local din cadrul Poliției Locale Medgidia.”

 

Afișat astăzi, 22.07.2022, orele 09.30 pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

 

Secretar comisie concurs: Ana-Gianina MUSCOI – șef birou resurse umane, financiar-contabil, achiziții publice și salarizare