Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 03.08.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice, vacante, de execuție, de consilier juridic din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  

 

Funcţia

pentru care candidează:

 

 

Serviciul

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.  

646/11.07.2022

 

Consilier juridic

Compartimentul Juridic aparținând Biroului Juridic, Evidența persoanelor, pregătire profesională, arhivă și administrativ  

ADMIS

2.  

666/14.07.2022

 

Consilier juridic

Compartimentul Juridic aparținând Biroului Juridic, Evidența persoanelor, pregătire profesională, arhivă și administrativ  

ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 03.08.2022, orele 10.00, la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiul Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, din municipiul Medgidia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afișat astăzi, 20.07.2022, orele 08:15, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul administrativ al Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.

                                                                                                                   

Secretar comisie concurs: Ana-Gianina MUSCOI – șef birou resurse umane, financiar-contabil, achiziții publice și salarizare