Anunț privind rezultatul final obținut la concursul organizat în data de 06.07.2022 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție temporar vacante

Rezultatul final al concursului:  
Funcţia publică:   Inspector clasa I,  grad profesional  superior  
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
  1. 19857/21.06.2022 183,39 Admis
Funcţia publică:   Referent clasa III,  grad profesional  debutant  
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
  2. 20057/23.06.2022 172,64 Admis

 

 

Secretar: Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

Afişat astăzi, 13.07.2022, ora 13,30 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.