Un număr de 24 de proiecte de hotărâre trecute de votul consilierilor locali din municipiul Medgidia

Ieri, 28 iunie 2022, în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia a avut loc ședința ordinară a lunii în curs.

Cei 18 consilieri prezenți au admis cu vot majoritar toate proiectele aflate pe ordinea de zi.

Primul punct pe ordinea de zi a privit aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.

Următoarele patru proiecte de hotărâre votate de consilieri au fost referitoare la actualizarea valorii restului de executat pentru obiectivele de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța”, „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța”, „Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47/2022 și „Reabilitare și modernizare imobil strada Republicii, nr. 34 din municipiul Medgidia”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47/2022.

În continuarea ședinței a fost aprobat Actul adițional nr. 1/2022 la Contractul de Parteneriat nr. 1158/20.05.2020 cu Distrigaz Sud Rețele.

La numărul șase pe ordinea de zi a fost votat proiectul privind aprobarea „Programului de îmbunătățire a eficienței energetice al Municipiului Medgidia”.

Următorul proiect de hotărâre aprobat de consilierii locali a fost privitor la aprobarea documentației de urbanism „P.U.D. generat de imobilul cu numărul cadastral 105257 – Construire Spălătorie Auto Self-service cu 6 boxe”.

Alte proiecte de hotărâre votate zi au fost privitoare la aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri intravilane în suprafață de 859 mp, 1.453 mp și  89.295 mp, situate în municipiul Medgidia, având numerele cadastrale 105743, 110392 și 105918.

La punctul cu numărul 13 s-a aflat proiectul de aprobare a repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia.

Consilierii locali au votat și proiectul privind schimbarea destinației imobilului Punct termic nr. 16, situat în mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 10, jud. Constanța, ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia, din punct termic în obiectiv social-cultural.

Un alt proiect de hotărâre aprobat a privit trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Centralelor Termice nr. 7 și nr. 10 și schimbarea destinației acestora, în vederea valorificării.

Alte patru proiecte de hotărâre care au trecut de votul consilierilor au fost privitoare la transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilelor construcție, identificate cadastral sub numerele 108532, 108533, 108535  și 108529, din municipiul Medgidia.

Următorul proiect admis de consilierii locali a fost privitor la înființarea secției de culturism și fitness în cadrul Clubului Sportiv „MEDGIDIA”.

Alte două proiecte care au trecut de votul consilierilor locali au fost aprobarea  acordului între Primăria Municipiului Municipiul Medgidia și Spitalul Municipal Medgidia pentru implementarea proiectului „Creșterea Siguranței Pacienților Spitalului Municipal Medgidia, Județul Constanța” și aprobarea investiției „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Medgidia, județul Constanța”.

În încheierea ședinței, Consiliul Local Municipal Medgidia a aprobat punctul privind alipirea a două imobile – terenuri, identificate cadastral cu numărul 105968, în suprafață de 7730 mp, Parcela A 1051/1/2, respectiv 105969, în suprafață de 13774 mp, Parcela A 1051/1/3.