Proiectul Ordinii de Zi privind ședința ordinară din data de 28 iunie 2022, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 137/15.06.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 132/24.05.2022 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 3. Proiect de hotărâre nr. 133/24.05.2022 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 4. Proiect de hotărâre nr. 136/15.06.2022 privind aprobarea reactualizării valorii restului de executat din contractul de lucrări în cadrul obiectivului de investiție „Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47/2022.
 5. Proiect de hotărâre nr. 152/21.06.2022 privind aprobarea actualizării valorii contractului de lucrări în cadrul obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare imobil strada Republicii, nr. 34 din municipiul Medgidia”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47/2022.
 6. Proiect de hotărâre nr. 138/16.06.2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2022 la Contractul de Parteneriat nr. 1158/20.05.2020 cu Distrigaz Sud Rețele.
 7. Proiect de hotărâre nr. 149/17.06.2022 privind aprobarea „Programului de îmbunătățire a eficienței energetice al Municipiului Medgidia”.
 8. Proiect de hotărâre nr. 151/21.06.2022 privind aprobarea înființării Centrului de Excelență pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual la nivelul municipiului Medgidia, județul Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 129/18.05.2022 privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.D. GENERAT DE IMOBILUL CU NUMĂRUL CADASTRAL 105257 – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE CU 6 BOXE”.
 10. Proiect de hotărâre nr. 135/15.06.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 859 mp, situat în mun. Medgidia, str. Scarlat Vârnav, nr. 12 B, lot 3/3, jud. Constanța, având număr cadastral 105743 și înscris în Cartea funciară nr. 105743 a localității Medgidia.
 11. Proiect de hotărâre nr. 139/16.06.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 1.453 mp, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3, jud. Constanța, având număr cadastral 110392 și înscris în Cartea funciară nr. 110392 a localității Medgidia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 140/16.06.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 89.295 mp, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, jud. Constanța, având număr cadastral 105918 și înscris în Cartea funciară nr. 105918 a localității Medgidia.
 13. Proiect de hotărâre nr. 142/16.06.2022 privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 14. Proiect de hotărâre nr. 147/17.06.2022 privind schimbarea destinației imobilului Punct termic nr. 16, situat în mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 10, jud. Constanța, ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia, din punct termic în obiectiv social-cultural.
 15. Proiect de hotărâre nr. 148/17.06.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Centralelor Termice nr. 7 și nr. 10 și schimbarea destinației acestora, în vederea valorificării.
 16. Proiect de hotărâre nr. 143/16.06.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 65/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale 6 – 7 la acesta, cu domnul Irimia Nicolae.
 17. Proiect de hotărâre nr. 141/16.06.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108532 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108532 a localității Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 2, jud. Constanța.
 18. Proiect de hotărâre nr. 144/16.06.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108533 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108533 a localității Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 4, jud. Constanța.
 19. Proiect de hotărâre nr. 145/16.06.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108535 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108535 a localității Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Știrbei Vodă, nr. 1, jud. Constanța.
 20. Proiect de hotărâre nr. 146/16.06.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108529 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108529 a localității Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 3, jud. Constanța.
 21. Proiect de hotărâre nr. 150/17.06.2022 privind înființarea secției de culturism și fitness în cadrul Clubului Sportiv „MEDGIDIA”.
 22. Proiect de hotărâre nr. 153/27.06.2022 privind aprobarea acordului între UAT Municipiul Medgidia și Spitalul Municipal Medgidia pentru implementarea  proiectului  „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” – INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia;
 23. Proiect de hotărâre nr. 154/27.06.2022 privind aprobarea investiției „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Medgidia, județul Constanța” – INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia;
 24. Proiect de hotărâre nr. 155/27.06.2022 privind alipirea a două imobile – terenuri, identificate cadastral cu numărul 105968, în suprafață de 7730 mp, Parcela A 1051/1/2, respectiv 105969, în suprafață de 13774 mp, Parcela A 1051/1/3 – INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia.