Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 06.07.2022 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție temporar vacante

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Serviciul Rezultatul selecţiei dosarelor
Admis Respins/

motivul respingerii

1 19857/21.06.2022 Inspector cls. I, grad prof. Superior Comp. Tehnic Investiții Admis
2 20057/23.06.2022 Referent cls.III, grad prof. Debutant Comp. Agricol Admis
3 20078/23.06.2022 Referent cls.III, grad prof. Debutant Comp. Agricol Admis
4 20301/27.06.2022 Referent cls.III, grad prof. Debutant Comp. Agricol Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06 iulie 2022, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Secretar comisie concurs :  Lazăr Marioara – consilier principal

 

 

Afişat astăzi, 28.06.2022, ora 15,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.