Proces verbal privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat în data de 15.06.2022, ora 10:00, în vederea ocupării unui post pentru funcții contractuale de execuție vacante

În urma corectării lucrărilor scrise ale candidaților înscriși la Clubul Sportiv Medgidia pentru ocuparea unui post pentru funcții contractuale de execuție vacante (1 post ADMINISTRATOR BAZA SPORTIVĂ CIMENTU), s-au stabilit următoarele rezultate:

Nr. crt Codul de identificare al candidatului Funcția pentru care concurează Punctaj probă scrisă Rezultat proba scrisă

ADMIS/ RESPINS

1.       CSM – 2022 -641- 009 ADMINISTRATOR BAZA SPORTIVĂ CIMENTU 64 ADMIS

 

Sunt declarați admisi la proba scrisă candidații care obțin minimum 50 de puncte.

  • Candidații declarați admiși la proba scrisă, vor susține proba interviu în data de 21.06.2022, ora 10:00 la sediul Clubului Sportiv Medgidia, conform art. 56 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație în termen de 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise (până în data de 17.06.2022, orele 13:00), la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărarea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
  • Contestațiile se soluționează de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Clubului Sportiv Medgidia, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere (până în data de 20.06.2022, orele 13:00).

 

COMISIA DE CONCURS     

PRESEDINTE – TOADER PETRUTA DANIELA                

MEMBRU – GHEORGHE CAMELIA

MEMBRU –  MITICI CARMEN

 

SECRETAR  – OBREJA ALEXANDRU – IULIAN

 

Afișat astăzi, 16.06.2022, orele 13:00 la sediul Clubului Sportiv Medgidia și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.